Konfiguracije staze
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 Početna >Centar NAVAK >Kako izgleda >Konfiguracije staze
Konfiguracije kružne staze Centra NAVAK
Asfaltnu pistu za visoke brzine, hendlig pistu i poligone Centra NAVAK moguće je, prema potrebi, koristiti u bezbroj različitih konfiguracija. Zahvaljujući dovoljnoj širini bezbednosnih zona i brojnim načinima prilaza, moguće je istovremeno sprovoditi više različitih vozačkih aktivnosti, počev od vežbi i testova do klubskih i sportskih vožnji kružnom stazom. Ovo su najpopularnije konfiguracije naših korisnika.
KART: 960m. Širina kolovoza od 10 do čak 35 metara omogućuje postavljanje veštačkih šikana i prolaza, kojima se može dopuniti već raznovrstan splet krivina vrlo različitog prečnika.
KLUB: 1550m. Omiljena konfiguracija za prezentacije i zabavu, sa krivinama izrazito različitog prečnika i široke bezbednosne zone, uz širinu kolovoza od 10 do čak 35 metara.
MINI SPORT: 2040m. Staza koja od vozača traži puno veštine u savladavanju brojnih krivina raznovrsnih nagiba, posebno pogodna za kondicione treninge motociklista.
SPORT: 2950m. Sportski krug, širine od 10 do 15 metara, sa širokim bezbednosnim zonama. Glavni pravac, gde gotovo sva vozila pre oštrog kočenja mogu dositići svoju makismalnu brzinu, može se usporiti prolaskom kroz šikanu.

 
 

© NAVAK - Nacionalna vozačka akademija 2012.      |      Uslovi korišćenja sajta