Objekti i oprema
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 Početna >Centar NAVAK >Kako izgleda >Objekti i oprema
Objekti i oprema Centra NAVAK
Učionice, sale, TV studio i garaže
Centar NAVAK raspolaže sa preko 1000 kvadratnih metara učionica, sala i garaža. Prema potrebi, u pojedine sale moguće je uvesti i po nekoliko automobila, ili druge krupne opreme (kao što su simulatori i trenažeri). Sve prostorije su grejane i klimatizovane, opremljene odgovarajućom rasvetom i odgovarajućom prezentacionom tehnikom (računari, projektori, veliki LCD ekrani i slično). U sklopu objekta instaliran je i stalni TV studio, sa odgovarajućom scenografijom i profesionalnom studijskom rasvetom.  

Multifunkcionalni šatorski paviljon
Prepoznatljivo obeležje Centra NAVAK, karakteristične tekstilne arhitekture, je multifunkcionalni šatorski paviljon sa dva roga visine do 12 metara. Zatvorena površina ovog paviljona od blizu 300 kvadratnih metara, sa unutrašnjom visinom od 2 do 9 metara, omogućuje komforan boravak do 200 osoba, kao i lak ulazak putničkim automobilima i drugoj krupnoj opremi.  

Simulatori i trenažeri
Centar NAVAK opremljen je većim brojem, u regionu jedinstvenih, simulatora i trenažera. Uz fiksne i mobilne simulatore čeonog sudara i simulatore prevrtanja vozila (demonstratori dejstva sigurnosnog pojasa i sedišta za decu, i trenažer tehnika evakuacije), tu je i posebno razvijeni trenažer za merenje refleksa i koordinacije pokreta, kao i trenažer efikasnosti tehnika upravljanja.  

Signalizacija i merna oprema
Centar NAVAK raspolaže većim brojem mobilnih "radara" sa blještavim LED displejima, tako da je merenje brzine i predstavljanje rezultata vozaču i publici izuzetno lako i precizno, bez obzira na vežbu i željenu poziciju merenja. Uz niz drugih senzora, i displeja, NAVAK za analizu dinamike vozila koristi i profesionalne ReceLogic senzore, merne uređaje i analitičke softvere. Naravno, na raspolaganju je i izuzetno veliki broj čunjeva, barijera i druge saobraćajne signalizacije.  

 

 

© NAVAK - Nacionalna vozačka akademija 2012.      |      Uslovi korišćenja sajta