Piste i poligoni
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 • image
  CENTAR NAVAK
  Najveći trening-centar za vozače u regionu
 Početna >Centar NAVAK >Kako izgleda >Piste i poligoni
Piste i poligoni Centra NAVAK
Pista i poligoni za visoke brzine
Treninzi osnovnih i naprednih nivoa za putničke automobile, kamione i autobuse u Centru NAVAK sprovode se u realnim uslovima kolovoza i realnim putnim brzinama. Bezbedna pista za visoke brzine, sa širokim bezbednosnim zonama, počinje glavnim pravacem dužine čak 1,2 km i širne 15 metara. Istočna i zapadna povratna krivina, kao i pomoćne saobraćajnice omogućuju da se profesionalni i specilalistički treninzi obavljaju brzinama i do maksimalno mogućih za određeni tip  
vozila. U okviru piste nalazi se i dinamička površina dugačka gotovo 300 metara i široka od 35 m posebno namenjena vežbama i manevrima pri najvećim brzinama.

Hendling pista sa više konfiguracija
Posebno pripremljen splet povezanih krivina, različitih prečnika i nagiba, nastavlja se na pistu za visoke brzine. Ovako formirane kolovoze Centra NAVAK moguće je, u različitim konfiguracijama, koristiti za raznovrsne programe treninga i sportska takmičenja. Minimalna širina hendling piste je 10 metara, a zavisno od izabrane konfiguracije staze, ukupna dužina može biti od 900 metara do čak 3.000 metara. Sve krivine poseduju izdašne bezbednosne zone. Posebna pažnja  
posvećena je potpunoj preglednosti cele staze sa sigurnosnog zemljanog bedema, koji na visini od 2 do čak 12 metra iznad nivoa kolovoza može da ugosti veliki broj posetilaca.

Kvašene i klizave površine
Instalacije i oprema Centra NAVAK omogućuju kvašenje svih asfaltnih površina prema potrebi. Zato se gotovo sve vežbe mogu izvoditi i na suvom i na mokrom asfaltu. Na odgovarajućim pozicijama postoje fiksne i montažne posebno klizave kvašene površine, kojima se kod određenih vežbi postiže izuzetno slabo prijanjanje pneumatika (led na kolovozu).  

Terenski poligoni
Surova realnost najtežih uslova pripremljena je na površini od osam hektara. Bez obzira na vrstu terenca prirodne i veštačke prepreke poligona predstavljaju ozbiljan izazov. Između ostalog, tu su brda sa usponima od 35 do 45 stepeni (nagibi do 100%), bočni nagibi od 20 do 45 stepeni, veliki i mali rovovi, kamena "rock-crawl" staza, peščani i vodeni bazen i tako dalje. Nakon demonstracija i treninga na preprekama, treninzi se nastavljaju na specijalnoj kružnoj i šumskoj stazi gde neretko možete sresti i pravu divljač...  

 

 

© NAVAK - Nacionalna vozačka akademija 2012.      |      Uslovi korišćenja sajta