NAVAK - Uslovi upotrebe prezentacije
 Početna >Kontakt >Uslovi upotrebe prezentacije
Uslovi upotrebe web prezentacije NAVAK

Web stranica i prezentacija NAVAK-a sastoji se od različitih sadržaja koje održava NAVAK. Kada posećujete ove stranice ili se koristite ovom prezentacijom, pristajete na ovde navedena pravila. Web prezentaciju NAVAK-a možete da koristite pod uslovom da pristanete na pravila, uslove i objave koje ona sadrži, bez modifikacija. Ako koristite ovu prezentaciju i njene stranice, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama.

MODIFIKACIJA OVIH PRAVILA KORIŠĆENJA
NAVAK redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranicama prezentacije. NAVAK zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje. NAVAK nije odgovoran, niti jamči da su informacije uvek aktuelne, ispravne i/ili potpune.

VEZA DO STRANICA TREĆE STRANE
Web stranica NAVAK može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. NAVAK nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovoran za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice. NAVAK nije odgovoran za webcasting ili drugu vrstu prenosa koju primi s povezane stranice.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE
Uslov za korišćenje stranica Web prezentacije NAVAK-a je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedene Web stranice u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicana na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI
Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. NAVAK može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Web stranica NAVAK-a ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA
NAVAK zadržava vlastito diskreciono pravo da prekine Vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI
Ukupan sadržaj stranica Web prezentacije NAVAK-a u vlasništvu je NAVAK - Nacionalne vozačke akademije d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje NAVAK-a. 

 

Impresum

NAVAK - Nacionalna vozačka akademija d.o.o.

Tošin bunar 268
11070 Novi Beograd
Serbia

PIB:105510426
Matični broj:20391545

Telefon: +381 11 718 02 42
E-mail:info@navak.rs

 
Pogledajte još...

 

© NAVAK - Nacionalna vozačka akademija 2012.      |      Uslovi korišćenja sajta